Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1041/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 150 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 93 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 93 000
    I. Dochody bieżące 93 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 57 000
    I. Dochody bieżące 57 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 150 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 120 000
rozdz. 80110 Gimnazja 47 260
    I. Wydatki bieżące, w tym: 47 260
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 47 260
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 47 260
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 72 740
    I. Wydatki bieżące, w tym: 72 740
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 72 740
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 72 740
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 30 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 30 000
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30 000
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 000

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie.

§3

Plan po zmianach - dochody - 145 057 849,61 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 172 202 392,14 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.11.26 22:22:05
Liczba odwiedzin strony: 534 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:58:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów