Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr LI/1037/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 71 250 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 250
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 250
    I. Dochody bieżące 12 250

Źródło powstania - podatek leśny.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 000
    I. Dochody bieżące 4 000

Źródło powstania - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 000
    I. Dochody bieżące 55 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 71 250 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 55 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 55 000
    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 000
dział 801 Oświata i wychowanie 12 250
rozdz. 80104 Przedszkola 12 250
    I. Wydatki bieżące, w tym: 12 250
    1) dotacje na zadania bieżące 12 250
dział 851 Ochrona zdrowia 4 000
rozdz. 85197 Gospodarstwa pomocnicze 4 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 4 000
    1) dotacje na zadania bieżące 4 000

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r. i dotacji przedmiotowych w 2010 r. stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody - 144 607 849,61 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki - 171 752 392,14 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/1037/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (93 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/1037/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (45 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.26
Data udostępnienia: 2010.11.26 22:22:05
Liczba odwiedzin strony: 588 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 22:10:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów