Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1025/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 6 311,12 zł.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 386,12
rozdz. 01095 Pozostała działalność 5 386,12
    I. Wydatki bieżące, w tym: 5 386,12
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 386,12
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rada Sołecka Borowa Wieś - (6 311,12 zł)
Rada Sołecka Mokre - (925,00 zł)
5 386,12
dział 750 Administracja publiczna 925,00
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 925,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 925,00
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 925,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rada Sołecka Mokre - 925,00 zł
925,00

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 6 311,12 zł.

dział 630 Turystyka 2 729,00
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 729,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 2 729,00
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 729,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rada Sołecka Borowa Wieś - 2 729,00 zł
2 729,00
dział 921 Kultura i ochrona 3 582,12
rozdz. 92195 Pozostała działalność 3 582,12
    I. Wydatki bieżące, w tym: 3 582,12
    1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 582,12
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rada Sołecka Borowa Wieś - 3 582,12 zł
3 582,12

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.11 21:02:05
Liczba odwiedzin strony: 592 (ostatnie odwiedziny 2024.05.24 00:48:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów