Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1018/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie zmian załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku. Zmiany dotyczą:

 • przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w dziale 700, rozdział 70004 §6050:
  • zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja żłobka" o kwotę 90 000 zł,
  • zwiększenia zadania pn. "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bujakowie (w tym sołtysówki)",
 • zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola Mokre" - dot. działu 801, rozdział 80104 §6050 o kwotę 100 000 zł (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1384/535/10 z dnia 21.09.2010),
 • przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 18 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Silesia NET - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" z §6050 na §6620 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1385/534/10 z dnia 21.09.2010),
 • przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 17 267 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Silesia NET - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" z §6050 na §2320 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1386/535/10 z dnia 21.09.2010),
 • zmniejszenia zadania inwestycyjnego w dziale 600, rozdz. 60017 §6050 pn. "Budowa parkingów Reta, Borowa Wieś, Kamionka" o kwotę 177 000 zł i przeniesienia środków na remonty bieżące dróg (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1386/535/10 z dnia 21.09.2010),
 • utworzenia zadania inwestycyjnego pn." Zakup patelni i obieraczki do warzyw i zmywarki" na kwotę 14 311 zł dot. działu 801, rozdz. 80148, (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1386/535/10 z dnia 21.09.2010),
 • utworzenia zadania inwestycyjnego w dziale 852, rozdz. 85219 pn. "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem" na kwotę 43 100 zł (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1386/535/10 z dnia 21.09.2010).

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r. stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr L/1018/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.11 21:02:05
Liczba odwiedzin strony: 624 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 04:07:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów