Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr L/1014/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie zawarcia porozumienia między gminą Mikołów a gminą Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia między gminą Mikołów a gminą Ornontowice, dotyczącego przekazania dotacji na każde dziecko z terenu Ornontowic, uczęszczające do Żłobka Miejskiego w Mikołowie.

§2

Kwota dotacji celowej na realizację zadania określonego w §1 niniejszej uchwały oraz szczegółowe zasady i terminy jej przekazywania zostaną określone w porozumieniu.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.28
Data udostępnienia: 2010.10.11 21:02:05
Liczba odwiedzin strony: 568 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 11:14:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów