Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/998/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołów na lata 2010-2015

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zatwierdzić Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołów na lata 2010-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Traci moc uchwała nr XVI/244/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołów na lata 2007-2013.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XLIX/998/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1143 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.15 22:18:29
Liczba odwiedzin strony: 1602 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:54:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów