Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/997/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy udziałów w nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz gminy udziałów wynoszących 4/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2701/66 o powierzchni 24 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr 65823 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości zostaną wypłacone z budżetu miasta.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.15 22:18:38
Liczba odwiedzin strony: 637 (ostatnie odwiedziny 2024.06.15 16:32:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów