Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/988/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (t.j. z 2009 r. nr 152, poz. 1223), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2009, na które składa się:

  • bilans na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218 289,76 zł,
  • rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto 149 090,98 zł,
  • informacja dodatkowa i objaśnienia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XLIX/988/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2893 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.14 18:46:13
Liczba odwiedzin strony: 656 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:53:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów