Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/987/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku. Zmiany dotyczą:

  • utworzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kuchni elektrycznej i szafy przelotowej (przedszkola)" na kwotę 9 425,00 zł - dotyczy działu 801, rozdział 80148, §6060 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1338/307/10 z dnia 25.08.2010 r.),
  • utworzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup maszyny do obierania ziemniaków (szkoły)" na kwotę 5 400,00 zł - dotyczy działu 801, rozdział 80148, §6060 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1338/307/10 z dnia 25.08.2010 r.).

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r. stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/987/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (93 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.14 18:46:19
Liczba odwiedzin strony: 632 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 08:33:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów