Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/982/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 36 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 000
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 36 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 36 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 36 000 zł.

dział 926 Kultura fizyczna i sport 36 000
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 36 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 36 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 000

§3

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku. Zmiany dotyczą:

 • zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup profesjonalnego sprzętu sportowego" o kwotę 24 936,80 zł, w dziale 926, rozdział 92604 §6060 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1321/290/10 z dnia 3.08.2010),
 • przeniesienia planu wydatków pomiędzy zadaniami w dziale 926, rozdział 92601 §6050:
  • zmniejszenie zadania pn. "Budowa hali sportowej i adaptacja budynku szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie" o kwotę 19 000,00 zł,
  • zmniejszeniu zadania pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. św. Wojciecha i Zawilców" o kwotę 9 000,00 zł,
  • zwiększeniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie" o kwotę 28 000,00 zł,
 • zwiększeniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie" o kwotę 3 316,40 zł - dotyczy działu 926, rozdział 92601 §6057 kwota 1 416,28 zł i §6059 kwota 1 900,12 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1346/315/10 z dnia 31.08.2010 r.).

§4

Przyjąć skorygowany załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Zmiany dotyczą:

 • zmniejszeniu zadania pn. "Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie" o kwotę 19 000,00 zł - dotyczy działu 926, rozdział 92601,
 • zwiększeniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie" o kwotę 28 000,00 zł (dotyczy działu 921, rozdział 92601).

§5

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/982/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/982/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.14 18:46:13
Liczba odwiedzin strony: 615 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 10:15:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów