Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/980/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 241 624,43 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 241 624,43
rozdz. 85295 Pozostała działalność 241 624,43
    I. Dochody bieżące, w tym: 241 624,43
    a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 241 624,43

Źródło powstania - dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Systemowy "Zakontraktuj swoją przyszłość".

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 241 624,43 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 241 624,43
rozdz. 85295 Pozostała działalność 241 624,43
    I. Wydatki bieżące, w tym: 241 624,43
    1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 241 624,43

Przeniesienie wydatków związane jest z udzieleniem pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie w ramach programu "Wyprawka szkolna".

§3

Plan po zmianach - dochody 137 305 043,41 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 164 299 625,94 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.14 18:46:21
Liczba odwiedzin strony: 532 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 03:57:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów