Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/978/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 84 628,92 zł.

dział 926 Kultura fizyczna i sport 84 628,92
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 84 628,92
    I. Dochody majątkowe 84 628,92
    w tym dotacje 84 628,92

Źródło powstania - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 84 628,92 zł.

dział 926 Kultura fizyczna i sport 84 628,92
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 84 628,92
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 84 628,92
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 84 628,92
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 84 628,92

Zwiększenie wydatków związane jest aneksem do umowy na dofinansowanie ze środków europejskich. zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie".

§3

Skorygować załącznik zadań inwestycyjnych w roku 2010 i załącznik limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1315/284/2010 z dnia 28.07.2010 r.

§4

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku i załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§5

Plan po zmianach - dochody 137 063 418,98 zł.

§6

Plan po zmianach - wydatki 164 058 001,51 zł.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/978/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/978/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.14 18:46:15
Liczba odwiedzin strony: 528 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 18:25:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów