Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/968/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie, obręb Śmiłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia działkę nr 105/17 o powierzchni 0,3240 ha, położoną w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka, obręb Śmiłowice, zapisaną w księdze wieczystej nr 55911 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącą własność gminy Mikołów, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Teren, na którym położona jest działka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W zmianach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Mikołowa nr XXXV/540/2005 z dnia 28.06.2005 teren określony jest symbolem: P/S/U/MN - tereny usługowo-produkcyjne i składowo-magazynowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.22
Data udostępnienia: 2010.07.12 18:27:54
Liczba odwiedzin strony: 597 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 12:28:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów