Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/966/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie zawarcia porozumienia z województwem śląskim o przyjęciu do realizacji przez gminę Mikołów zadania obejmującego opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Mikołowie

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z województwem śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez gminę Mikołów zadania własnego województwa śląskiego w zakresie dotyczącym opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Mikołowie oraz uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objętej projektem.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.22
Data udostępnienia: 2010.07.12 18:28:02
Liczba odwiedzin strony: 651 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 04:25:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów