Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/965/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/632/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku zmieniającą uchwałę nr XXIII/386/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku o przystąpieniu gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst: Dz. U. 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007)4547 z dnia 28 września 2007 roku, na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmienić §1 uchwały nr XXXIII/632/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w następujący sposób: Gmina Mikołów zapewnia wkład własny w wysokości 28 347 zł tj. 10,5% na realizację projektu w 2010 roku w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.22
Data udostępnienia: 2010.07.12 18:27:54
Liczba odwiedzin strony: 555 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:03:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów