Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/964/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 74 ust. 1-2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Tychach.

§2

Zasady finansowania określone zostaną w zawartym porozumieniu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.22
Data udostępnienia: 2010.07.12 18:27:53
Liczba odwiedzin strony: 628 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 15:40:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów