Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/959/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 2 545 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 2 545 000
rozdz. 80104 Przedszkola 2 545 000
    I. Dochody majątkowe 2 545 000

Źródło powstania - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 545 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 2 545 000
rozdz. 80104 Przedszkola 2 545 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 17 000
    1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 2 528 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 2 528 000
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 528 000

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej".

§3

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w roku 2010 i skorygowany załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w związku z wydanym zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1262/231/10 z dnia 21.06.2010 r.

§4

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r. i załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§5

Plan po zmianach - dochody 136 581 893,06 zł.

§6

Plan po zmianach - wydatki 163 576 475,59 zł.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/959/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/959/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.22
Data udostępnienia: 2010.07.09 18:36:35
Liczba odwiedzin strony: 622 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:15:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów