Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVII/956/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010 i załączniku limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku. Zmiany dotyczą:

  • zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" o kwotę 142 706,00 zł - dot. działu 900, rozdz. 90008 §6057 (121 300,10 zł) i §6059 (21 405,90 zł) - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1256/225/10 z dnia 18.06.2010 r.,
  • zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" o kwotę 1 000 000,00 zł - dot. działu 900, rozdz. 90008 §6050 - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1258/227/10 z dnia 18.06.2010 r.,
  • zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej" o kwotę 1 000 000,00 zł - dot. działu 900, rozdz. 900019 §6050 - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1258/227/10 z dnia 18.06.2010 r.,
  • przeniesienia z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie" na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie" kwoty 155 000 zł - dotyczy działu 926, rozdział 92601 §6050.

§2

Przyjąć skorygowany załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Zmiany dotyczą:

  • zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" o kwotę 142 706,00 zł - dot. działu 900, rozdz. 90008 zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1256/225/10 z dnia 18.06.2010 r.,
  • zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" o kwotę 1 000 000,00 zł - dot. działu 900, rozdz. 90008 zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1258/227/10 z dnia 18.06.2010 r.,
  • zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie" o kwotę 155 000 zł - dotyczy działu 926, rozdział 92601 (przeniesienie środków pomiędzy zadaniami).

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych na rok 2010 i załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/956/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/956/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.22
Data udostępnienia: 2010.07.09 18:36:38
Liczba odwiedzin strony: 673 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 00:20:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów