Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVI/930/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 12 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 000
    I. Dochody bieżące 12 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 12 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 12 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 12 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 12 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000

Zwiększenie wydatków związane jest z rozbudową sieci internetowej.

§3

Plan po zmianach - dochody 136 393 390,37 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 162 729 072,90 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.25
Data udostępnienia: 2010.06.10 22:53:26
Liczba odwiedzin strony: 654 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 09:40:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów