Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVI/925/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2010 w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010 i zmian w załączniku limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku. Zmiany dotyczą:

  • zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie" o kwotę 23 312,00 zł - dot. działu 801, rozdz. 80101 §6050 - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1188/157/10 z dnia 5.05.2010 r.,
  • zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej" - dot. działu 801, rozdz. 80104 §6050 - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1190/165/10 z dnia 5.05.2010 r.,
  • zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie" o kwotę 430 366,90 zł - dot. działu 926, rozdz. 92601 §6050 - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1192/161/10 z dnia 6.05.2010 r.,
  • utworzenie zadania inwestycyjnego pn. "Dobudowa klatki schodowej i modernizacja pomieszczeń Przedszkola nr 5" na kwotę 400 000,00 zł - dot. działu 801, rozdz. 80104 §6050 - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1196/165/10 z dnia 12.05.2010 r.

§2

Przyjąć skorygowany załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Zmiany dotyczą:

  • zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej" - dot. działu 801, rozdz. 80104 - zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1190/165/10 z dnia 5.06.2010 r.

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych na rok 2010 i załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/925/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/925/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (65 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.25
Data udostępnienia: 2010.06.10 22:53:20
Liczba odwiedzin strony: 562 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 02:50:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów