Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/924/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Pszczyńskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia w drodze przetargu zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Pszczyńskiej składającą się z działek:

  • nr 353/28 o powierzchni 1 175 m2 zapisana w księdze wieczystej nr 34244,
  • nr 299/28 o powierzchni 542 m2 zapisana w księdze wieczystej nr 58405,
  • nr 1732/18 o powierzchni 1 114 m2 zapisana w księdze wieczystej nr 62364,

stanowiącą własność gminy Mikołów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa nieruchomość ta określona jest:

  1. działka nr 353/28 - 153MW/UH tereny usług handlu i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz K47L1/2 - ulica lokalna do adaptacji, odcinek projektowany. Szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,
  2. działka nr 299/28 - 153MW/UH tereny usług handlu i zabudowy wielorodzinnej,
  3. działka nr 1732/18 - 153MW/UH tereny usług handlu i zabudowy wielorodzinnej oraz K97Dp - aleja piesza. Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.05.20 20:47:24
Liczba odwiedzin strony: 708 (ostatnie odwiedziny 2024.06.15 23:29:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów