Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/919/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Przelotowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia działkę nr 284/68 o powierzchni 0,70 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 55816 Sądu Rejonowego w Mikołowie, położoną przy ul. Przelotowej, obręb Paniowy, stanowiącą własność gminy Mikołów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Borowa Wieś, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/417/2004 z dnia 30.11.2004 r. określona jest jako:

  • 206PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (brutto),
  • 209UR - tereny usług rzemieślniczych,
  • K18Z1/2 - droga zbiorcza, szer. w liniach rozgraniczających 25 m,
  • K3Z1/2 - odcinek drogi zbiorczej DK925, szer. w liniach rozgraniczających 35 m.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.05.20 20:47:27
Liczba odwiedzin strony: 719 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:06:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów