Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/912/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2010 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27.09.1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 47, poz. 554 z 2000 r.), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 65, poz. 405), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Utworzyć obwody głosowania w szpitalach na terenie Mikołowa oraz w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej w Mikołowie Borowej Wsi dla przeprowadzenia głosowania w dniu 20 czerwca 2010 roku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr obwodu Nazwa i granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
20 Szpital Powiatowy Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 4
tel. 32 325 75 30
21 Szpital św. Józefa Szpital św. Józefa
ul. Okrzei 27
tel. 32 226 59 80
22 Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej Ośrodek dla Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej
Mikołów Borowa Wieś, ul. Gliwicka 366
tel. 32 238 60 21

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.05.18 20:39:10
Liczba odwiedzin strony: 644 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:06:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów