Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/911/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2010 w sprawie podziału Mikołowa na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16.07.1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. 2003 r., nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W związku z koniecznością dostosowania liczby wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 1 i nr 4 do jednolitej normy przedstawicielstwa, dokonać następujących zmian w załączniku do uchwały nr LVII/840/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku poprzez:

  • skreślenie w okręgu nr 4 obwodu głosowania nr 11,
  • dopisanie w okręgu nr 1 obwodu głosowania nr 11.

§2

Przyjąć tekst jednolity podziału miasta na okręgi wyborcze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do uchwały nr XLV/911/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (125 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.05.18 20:39:07
Liczba odwiedzin strony: 756 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 09:30:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów