Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/910/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2010 w sprawie zmian w podziale miasta na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 i 31 ustawy z dnia 16.07.1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Dokonać zmian w załączniku do uchwały XLV/679/2006 z dnia 28 marca 2006 roku, które wynikają z konieczności dokonania zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze poprzez wykreślenie z granic stałego obwodu głosowania następujących ulic: "Astrów", "Bażancia", "Gliwicka strona lewa 1-57", "Irysów", "Kosów", "Kwiatowa", "Narcyzów", "Różana" i dopisanie ich do granic stałego obwodu głosowania nr 15.

§2

Uporządkować wykaz ulic w poniższych obwodach głosowania bez dokonywania zmian w granicach obwodów, w następujący sposób:

  • w stałym obwodzie głosowania nr 7 dopisać "Lema",
  • w stałym obwodzie głosowania nr 11 dopisać "Storczyków",
  • w stałym obwodzie głosowania nr 14 dopisać "Poziomkowa",
  • w stałym obwodzie głosowania nr 15 dopisać "Sikorek".

§3

Dostosować numerację ulicy Gliwickiej, poprzez dopisanie numerów:

  • w stałym obwodzie głosowania nr 11 – "Gliwicka 02-98",
  • w stałym obwodzie głosowania nr 15 – "Gliwicka 01-57",
  • w stałym obwodzie głosowania nr 16 – "Gliwicka 59-159 i 100-166",
  • w stałym obwodzie głosowania nr 17 – "Gliwicka 161-245 i 168-254",
  • w stałym obwodzie głosowania nr 18 – "Gliwicka 247 - końca i 256 - końca".

§4

Uwzględniając dokonane zmiany przyjąć tekst jednolity podziału miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do uchwały nr XLV/910/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (259 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.05.18 20:39:06
Liczba odwiedzin strony: 894 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:44:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów