Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/906/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2010 w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) a także w związku z §7 uchwały nr XVIII/277/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Udzielić dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Mikołowie Paniowach w kwocie 100 000 zł (nie przekracza 50% całkowitych kosztów zadania) na konserwację polichromii nawy głównej wnętrza kościoła parafialnego w Mikołowie, przy ul. Staromiejskiej. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem ewidencyjnym 711/66.

§2

Zobowiązuje się burmistrza miasta do zawarcia umowy dotacji z dotowanym.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.05.18 20:39:13
Liczba odwiedzin strony: 673 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:13:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów