Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/901/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 22 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 000
rozdz. 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 22 000
    I. Dochody bieżące 22 000

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 22 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 22 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 13 500
    1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 500
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 8 500
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500

Zwiększenie wydatków związane jest z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kuchni gazowej".

§3

Dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w 2010 r. polegających na zamianie czwartej cyfry paragrafów z "8" na" 7" przy zadaniach współfinansowanych ze środków europejskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. nr 38, poz. 207 (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1171/140/2010 z dnia 22.04.2010 r.).

§4

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§5

Plan po zmianach - dochody 136 625 067,15 zł.

§6

Plan po zmianach - wydatki 162 961 222,68 zł.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XLV/901/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.05.10 19:33:57
Liczba odwiedzin strony: 627 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 15:41:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów