Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLV/896/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.04.2010 w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku. Zmiany dotyczą:

  • utworzenia zadania inwestycyjnego w dziale 754, rozdz. 75412 §6060 pn. "Zakup motopompy dla OSP Mokre" na kwotę 13 785,00 zł (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1148/117/10 z dnia 8.04.2010),
  • przeniesieniu z §6058 na §6050 w dziale 921, rozdz. 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie" kwoty 2 174 078,00 zł (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1150/119/10 z dnia 9.04.2010 r.),
  • przeniesieniu z §6058 na §6057 w dziale 801, rozdz. 80101na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup wyposażenia do realizacji projektu Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" kwoty 104 040,00 zł (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1141/110/2010 z dnia 31.03.2010 r.).

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych na rok 2010 stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XLV/896/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (90 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.05.10 19:33:57
Liczba odwiedzin strony: 693 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 03:57:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów