Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIV/876/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.03.2010 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Mikołów a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez gminę Mikołów na każdego wychowanka uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Mikołów a niebędącego mieszkańcem gminy Mikołów

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 46 ustawy z dnia 13.11.2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 90 ust 2d-2e ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawieranie porozumień pomiędzy gminą Mikołów a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminę Mikołów na każdego wychowanka niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Mikołów a niebędącego mieszkańcem gminy Mikołów.

§2

Warunki dotyczące zwrotu kosztów dotacji zostaną określone w zawartych porozumieniach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.30
Data udostępnienia: 2010.04.30 18:45:30
Liczba odwiedzin strony: 628 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:09:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów