Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIII/872/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Skalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza miasta Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, nieruchomość o powierzchni 0,0701 ha, składającą się z działek 473/18 oraz 474/18, położoną przy ul. Skalnej, obręb Mikołów, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 10605 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącą własność gminy Mikołów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (określonego dla potrzeb planu jako Reta, Reta Śmiłowicka) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIX/436/2004 z 29.12.2004 r. określona jest symbolem:

  • dla działki 474/18 - 126(B0MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
  • dla działki 483/18 - 126(B0MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) oraz KW02 - tereny wielopoziomowego węzła DK81 z DK44 i ul. Wyzwolenia.

Przez nieruchomość przebiega gazociąg średnioprężny Ø300 o podwyższonym ciśnieniu oraz kanalizacja K200. Działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.

§2

Ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu oraz dojścia w celu wykonania prac remontowych lub konserwatorskich na rzecz każdoczesnego właściciela urządzeń.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP/II/0911/132/10 z dnia 9.04.2010 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.18
Data udostępnienia: 2011.02.18 17:43:22
Liczba odwiedzin strony: 783 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 02:19:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów