Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIII/856/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2010 w sprawie częściowej zmiany treści uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XLII/825/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmienić treść dwóch zapisów w pkt. 1 uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XLII/825/2010 z:

"rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00
    1. Wydatki majątkowe 150 000,00
    - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00"
"dział 757 Obsługa długu publicznego 16 000 000,00
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 16 000 000,00
    1. Wydatki bieżące 16 000 000,00
    - w tym wydatki jednostek jednostek budżetowych 16 000 000,00
    - z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 16 000 000,00"

na:

"rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 150 000,00
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00
    - pomoc finansowa dla jst (Województwo Śląskie) 150 000,00"
"dział 757 Obsługa długu publicznego 16 000 000,00
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 16 000 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 16 000 000,00
    1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 16 000 000,00"

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.02
Data udostępnienia: 2010.03.11 19:54:39
Liczba odwiedzin strony: 779 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 08:46:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów