Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/847/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie zabezpieczenia udzielonego dofinansowania w formie zaliczki, wynikającego z umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-137/09-00 z dnia 10.11.2009 r. zawartej pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zabezpieczenie udzielonego dofinansowania w formie zaliczki wypłacanej na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-137/09-00 z dnia 10.11.2009 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, w formie zastawu rejestrowego na udziałach gminy Mikołów w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Zastaw dotyczy 100% udziałów gminy Mikołów w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. tj. 161 137 udziałów po 500,00 zł każdy, co stanowi łączną kwotę 80 568 500,00 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.10 20:04:56
Liczba odwiedzin strony: 811 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 06:40:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów