Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/845/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a oraz ust. 1b ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

następujące warunki udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

§1

Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wymienionych uchwałą nr XXIII/375/2008 Rady Miasta Mikołowa z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012, następuje w oparciu o uchwałę nr XXIII/376/2008 Rady Miasta Mikołowa z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Mikołów, przy uwzględnieniu następujących warunków udzielania bonifikat:

  1. 20% od wartości lokalu mieszkalnego oraz od wysokości pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w które oddawana jest część gruntu związana ze sprzedawanym lokalem;
  2. 2% za każdy pełny rok zamieszkiwania:
    1. głównego najemcy związanego umową najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony;
    2. zstępnego dotychczasowego najemcy, od momentu jego zamieszkania w sprzedawanym lokalu;
  3. suma bonifikat z ust. 1 i ust. 2 nie może przekroczyć 85% wartości lokalu mieszkalnego ustalonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.10 20:04:54
Liczba odwiedzin strony: 1092 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 15:51:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów