Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/842/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie nieodpłatnego przejmowania przez gminę Mikołów nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10.05.1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Upoważnić burmistrza miasta do nieodpłatnego przejmowania przez gminę Mikołów gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, dla wykonywania zadań własnych gminy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XLV/404/97 z dnia 26 sierpnia 1997 roku w sprawie nieodpłatnego przejmowania przez gminę Mikołów nieruchomości Skarbu Państwa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.10 20:04:52
Liczba odwiedzin strony: 658 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:09:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów