Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/841/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia 1/3 części nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia w drodze przetargu 1/3 część nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 20, obręb Mikołów, składającej się z działki nr 551/74 o powierzchni 0,0585 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 52205 Sądu Rejonowego w Mikołowie, zabudowaną budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki. Nieruchomość jest współwłasnością gminy Mikołów w 1/3 części oraz osoby fizycznej w 2/3 częściach. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa określona jest symbolem 156MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto), K11Z1/2 - droga zbiorcza obszarowa, szer. w liniach rozgraniczających 20 m.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.10 20:04:56
Liczba odwiedzin strony: 961 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:10:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów