Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/833/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/613/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie opłat za wstęp i usługi na Krytej Pływalni w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Dokonać zmiany uchwały nr XXXII/613/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie opłat za wstęp i usługi na Krytej Pływalni w Mikołowie w ten sposób, że w załączniku do uchwały - Cennik opłat za wstęp i usługi na Krytej Pływalni w Mikołowie §3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

  "§3

  Instruktor nauki pływania (w uzgodnionym terminie):

  1. zajęcia indywidualne (jednoosobowe) - 35 zł / 45 min. od osoby,
  2. zajęcia grupowe (dwuosobowe) - 30 zł / 45 min. od osoby,
  3. zajęcia grupowe (trzyosobowe) - 25 zł / 45 min. od osoby,
  4. zajęcia grupowe (4-15 osób) - 70 zł / 45 min. od grupy.".
 2. Jednolity tekst załącznika do uchwały - Cennik opłat ze wstęp i usługi na krytej pływalni w Mikołowie z uwzględnieniem zmian dokonanych w pkt. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia1 lutego 2010 roku. Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/833/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.08 21:13:10
Liczba odwiedzin strony: 821 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 13:31:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów