Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/829/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w roku 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 roku. Zmiany dotyczą:

  • zwiększenia zadania inwestycyjnego w dziale 700, rozdz. 70005 §6050 pn. "Wykup gruntów" o kwotę 215 000 zł (zgodnie z zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 1040/009/10 z dnia 19.01.10 r.),
  • zmniejszenie §6050 kwotę 30 000 zł i zwiększenie §6619 w dz. 600, rozdz. 60016 - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki",
  • przeniesienie środków w wysokości 900 720,26 zł z §6050 na §6059 w dz. 900, rozdz. 90002 w zadaniu inwestycyjnym pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie",
  • zmniejszenia §6050 i zwiększenia §6059 o kwotę 17 316,37 zł w dz. 926, rozdz. 92601 w zadaniu inwestycyjnym pn. "Zaprojektowanie i budowa boiska-lodowiska w Mikołowie".

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych na rok 2010 stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/829/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.08 21:13:13
Liczba odwiedzin strony: 816 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:10:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów