Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/827/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 7 500 zł.

dział 750 Administracja publiczna 7 500
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 500
    1. Dochody bieżące 7 500

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 7 500 zł.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 500
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 500
    1.Wydatki bieżące 7 500
    - w tym dotacje na zadania bieżące 7 500

Zwiększenie planu wydatków związana jest ze współfinansowaniem "Zielonej Szkoły" organizowanej przez Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w ramach dotacji celowej dla powiatu mikołowskiego.

§3

Plan po zmianach - dochody 129 298 766,22 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 154 868 348,75 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.08 21:13:12
Liczba odwiedzin strony: 864 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 00:22:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów