Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/826/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" oraz art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 2, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 28 000 000 zł (dwadzieścia osiem milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego gminy.

§2

Kredyt spłacany będzie z dochodów własnych gminy.

§3

Termin spłaty kredytu ustala się na okres 10 lat począwszy od roku 2010.

§4

Upoważnia się burmistrza miasta Mikołów do zawarcia umowy kredytu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia umowy kredytu zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.08 21:13:12
Liczba odwiedzin strony: 832 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 10:45:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów