Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLII/824/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.01.2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 2 545 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 2 545 000
rozdz. 80104 Przedszkola 2 545 000
    1. Dochody majątkowe 2 545 000
    w tym dotacje 2 545 000

Źródło powstania - dotacje rozwojowe.

§2

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 545 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 2 545 000
rozdz. 80104 Przedszkola 2 545 000
    1. Wydatki majątkowe 2 545 000
    - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 545 000
    - z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2 545 000

Zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej".

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 129 291 266,22 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 126 860 848,75 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/824/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/824/2010

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.26
Data udostępnienia: 2010.02.08 21:13:12
Liczba odwiedzin strony: 748 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 11:10:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów