Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIX/433/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Modrzewiowej w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przeznaczyć do zbycia w formie bezprzetargowej działki położone przy ul. Modrzewiowej obręb Mikołów, stanowiące własność gminy Mikołów, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

  • nr 2254/54 o powierzchni 36 m2, KW nr 18918,
  • nr 2080/54 o powierzchni 70 m2, KW nr 18918,
  • nr 2255/54 o powierzchni 5 m2, KW nr 18918,
  • nr 2081/54 o powierzchni 130 m2, KW nr 18918,
  • nr 2082/54 o powierzchni 76 m2, KW nr 18918,
  • nr 2258/54 o powierzchni 78 m2, KW nr 18918,
  • nr 2256/54 o powierzchni 13 m2, KW nr 18918,
  • nr 2260/54 o powierzchni 37 m2, KW nr 18918,
  • nr 2262/61 o powierzchni 93 m2, KW nr 48242,
  • nr 2089/54 o powierzchni 7 m2, KW nr 48242.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.28
Data udostępnienia: 2005.01.11 23:39:47
Liczba odwiedzin strony: 907 (ostatnie odwiedziny 2024.04.06 17:15:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów