Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXIX/427/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 95 302 zł.
dział 801 Oświata i wychowanie 3 600
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 600
    1. Wydatki bieżące 3 600
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 702
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów 91 702
    1. Wydatki bieżące 91 702

Zwiększenia wydatków związane są z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 91 702 zł w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic i zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3 600 zł i przeznaczenie jej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne.

§2

Plan po zmianach - wydatki 82 856 339 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.28
Data udostępnienia: 2005.01.10 23:47:05
Liczba odwiedzin strony: 777 (ostatnie odwiedziny 2023.06.03 10:19:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów