Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/419/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Mikołów na lata 2004-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Mikołów na lata 2004-2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/419/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1 025 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.30
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:17
Liczba odwiedzin strony: 1974 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 03:35:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów