Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/414/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/282/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2004 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/282/2000 z dnia 18 stycznia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zmianę zapisu w następujący sposób:

  • w §4 ww. uchwały:
    1. dodać: oraz teren obejmujący część działek nr 1171/37, 1172/37, 782/37, 970/30, 603/59 przy ul. Wiosennej,
    2. wykreślić: "oraz uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr XX/248/99 z dn.14.12.99 w granicach działki nr 29 w rejonie "węzła mikołowskiego",
    3. załącznikowi graficznemu uściślającemu granice obszaru objętego planem nadaje się treść zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Pozostałe ustalenia uchwały nie ulegają zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.30
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:18
Liczba odwiedzin strony: 1051 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 20:43:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów