Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/407/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 130 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zatwierdza się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zatwierdza się plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/407/2004

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem 2004 roku

Lp. Zadania Wartość całkowita Przewidyw. wykonanie 30.12.04 Plan na 2005 r. Ostateczny termin
1 Budowa pasażu ul. Stawowa 1 602 439 691 439 911 000 30.06.05
2 Modernizacja budynku Rynek 7 1 400 000 840 000 560 000 30.08.05
3 Borowa Wieś - kanalizacja 875 264 399 264 476 000 30.11.05
4 Bujaków - kanalizacja 837 704 137 004 700 700 30.11.05
5 Kamionka - projekt kanalizacji 143 900 0 143 900 30.06.05
6 Kamionka - cmentarz komunalny 20 642 0 20 642 30.06.05
7 Eksploatacja oświetlenia 931 350 638 350 293 000 30.11.05
8 Remont kotłowni przy SP 6 45 000 0 45 000 30.06.05
9 Stypendia dla uczniów i studentów 9 200 0 9 200 31.01.05
10 Budowa przyszkolnej pływalni przy ul. Konstytucji 3 Maja 144 169 9 669 134 500 31.05.05
11 Wjazd na DK 81 115 000 25 000 90 000 30.06.05
12 Monitoring 112 574 0 112 574 30.06.05
Ogółem 6 237 242 2 740 726 3 496 516  

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/407/2004

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem 2004 roku

Dział Rozdz. § Zadanie Wartość całkowita Przewidyw. wykonanie 30.12.04 Plan na 2005 r. Ostateczny termin zakończenia
600     Transport i łączność 115 000 25 000 90 000  
60016   Drogi publiczne gminne 115 000 25 000 90 000  
4270 Zakup usług remontowych 115 000 25 000 90 000  
Remonty bieżące dróg - wjazd na DK 81 115 000 25 000 90 000 30.06.2005
700     Gospodarka mieszkaniowa 3 002 439 1 531 439 1 471 000  
70095   Pozostała działalność 3 002 439 1 531 439 1 471 000  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 002 439 1 531 439 1 471 000  
Budowa pasażu ul. Stawowa 1 602 439 691 439 911 000 30.06.2005
Modernizacja budynku Rynek 7 1 400 000 840 000 560 000 30.08.2005
801     Oświata i wychowanie 45 000 0 45 000  
80101   Szkoły podstawowe 45 000 0 45 000 30.06.05
4270 Zakup usług remontowych 45 000 0 45 000 30.06.05
Remont kotłowni SP nr 6 45 000 0 45 000 30.06.05
851     Ochrona zdrowia 112 574 0 112 574 30.06.05
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112 574 0 112 574 30.06.05
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 574 0 112 574 30.06.05
Monitoring 112 574 0 112 574 30.06.05
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 9 200 0 9 200  
85415   Pomoc materialna dla uczniów 9 200 0 9 200  
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 3 600 0 3 600 31.01.05
3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 5 600 0 5 600 31.01.05
900     Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 2 953 029 1 184 287 1 768 742  
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 931 350 638 350 293 000  
4270 Zakup usług remontowych 931 350 638 350 293 000 30.11.2005
Eksploatacja oświetlenia        
90095   Pozostała działalność 2 021 679 545 937 1 475 742  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 021 679 545 937 1 475 742  
Borowa Wieś - kanalizacja 875 264 399 264 476 000 30.11.2005
Bujaków - kanalizacja 837 704 137 004 700 700 30.11.2005
Budowa przyszkolnej pływalni przy ul. Konstytucji 3 Maja 144 169 9 669 134 500 31.05.2005
Kamionka - projekt kanalizacji 143 900 0 143 900 30.06.2005
Kamionka - Cmentarz Komunalny 20 642 0 20 642 30.06.2005
      Ogółem 6 237 242 2 740 726 3 496 516  

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.30
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:21
Liczba odwiedzin strony: 855 (ostatnie odwiedziny 2023.06.03 01:07:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów