Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVIII/405/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie zmiany załącznika planu przychodów i wydatków środka specjalnego na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć skorygowany załącznik "Plan przychodów i wydatków środka specjalnego na rok 2004" stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§2

Korekta dotyczy zwiększenia przychodów i wydatków środka specjalnego "Zajęcie pasa drogowego" z kwoty 50 000,00 zł na kwotę 150 000,00 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXVIII/405/2004

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku

 Lp. Nazwa zakładu Fundusz obr. na pocz. roku Przychód W tym dot. budż. Razem przychody Wydatki Fund. obr. na koniec roku
1 Zajęcie pasa drogowego 0 150 000 0 150 000 150 000 0
2 Kultura 0 30 000 0 30 000 30 000 0
  Razem: 0 180 000 0 180 000 180 000 0

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.30
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:20
Liczba odwiedzin strony: 940 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:36:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów