Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVII/395/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2004 w sprawie zrzeczenia się udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 179 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16 z 1964 r., poz. 93 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zrzeczenie się należących do gminy Mikołów udziałów w prawie własności zabudowanych budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonych w Zabrzu przy ul. K. Miarki 14, tj.:

  • 4/1000 części działki nr 1517/109 o pow. 317 m2 zapisanej w KW 15 872,
  • 4/1000 części działki nr 1518/109 o pow. 228 m2 zapisanej w KW 14 501,

prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.

§2

Traci moc uchwała nr XXIX/377/2000 Rady Miejskiej z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz gminy Zabrze darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Zabrzu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2004.11.06 23:29:00
Liczba odwiedzin strony: 986 (ostatnie odwiedziny 2024.04.16 04:39:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów