Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVII/394/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2004 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/374/2004 z dnia 28 września 2004 roku dot. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12.04.2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 46, poz. 499) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 204, poz. 2084), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W punkcie 3 uchwały nr XXVI/374/2004 z dnia 28 września 2004 roku dot. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi skreśla się wyrazy: "ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2004.11.06 23:29:03
Liczba odwiedzin strony: 833 (ostatnie odwiedziny 2023.05.10 11:59:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów