Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVII/393/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2004 w sprawie wprowadzenia korekt do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wprowadzenie zmian w harmonogramie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Waryńskiego 13", dotyczących realizacji roku 2004 w zakresie obejmującym:

 1. w tabeli 1 - własne ujęcia wody:
  • w punkcie 3. Ujęcie Śmiłowice - kompleksowa modernizacja stacji - wprowadzić kwotę 30 000, modernizacja budynku - zmniejszyć do kwoty 96 000 zł,
  • wprowadzić dodatkowo poz. 5 "wykonanie badań hydrogeologicznych dla nowego ujęcia wody" - w kwocie 35 000 zł,
  • wprowadzić dodatkowo w poz. 6. Hydrofornia wody w Bujakowie - monitoring przepompowni - na kwotę 40 000 zł,
  • tym samym zmienia się wartość w punkcie 1. Nakłady inwestycyjne ogółem - na kwotę 201 000 zł i w punkcie 2. Źródła finansowania - środki własne - na kwotę 201 000 zł,
 2. w tabeli 2 - przepompownie ścieków:
  • w punkcie 3 "wykonanie systemu zdalnego monitoringu pracy wszystkich przepompowni" - rezygnacja z zadania,
  • jednocześnie zmienia się wartość w punkcie 1. Nakłady inwestycyjne ogółem - wykreśla kwotę 10 000 zł i w punkcie 2. Źródła finansowania - środki własne - wykreśla się kwotę 10 000 zł,
 3. w tabeli 4 punkt 3 - Sieci wodociągowe:
  • ul. Czereśniowa, Wiązowa, Słowicza - zwiększa się nakłady z kwoty 220 000 zł na kwotę 415 000 zł,
  • ul. Stara Droga, Rybickiego - rezygnacja z zadania,
  • ul. 15 Grudnia, Zamkowa, Wojska Polskiego - rezygnacja z zadania zaplanowanego z kredytu WFOŚ,
  • ul. Sośnia Góra - zmniejsza się nakłady do wysokości kwoty 80 000 zł,
  • punkt 6 - "Mapa cyfrowa nakładka wod.-kan-c.o." - rezygnacja z zadania na rzecz wykonania projektów modernizacji sieci wodociągowych,
  • w punkcie 6 "Dokumentacje projektowe" - wprowadza się kwotę 150 000 zł,
  • w tabeli 4 wprowadza się dodatkowo zadanie: "Modernizacja odcinków sieci i przyłączy" - w kwocie 300 000 zł,
  • tym samym zmienia się wartość w punkcie 1. Nakłady inwestycyjne ogółem - na kwotę 995 000 zł, w punkcie 2. Źródła finansowania - środki własne - kwota 995 000 zł i inne (WFOŚ) - wykreśla się kwotę 440 000 zł,
 4. w tabeli 8 w pozycji "nakłady inwestycyjne" wykreśla się z poz. 2 Źródła finansowania - inne WFOŚ - kwotę 440 000 zł i zmienia się środki własne na kwotę 1 196 000 zł oraz ulegają zmniejszeniu w punkcie 1 nakłady ogółem w roku 2004 na kwotę 1 196 000 zł.

§2

Skorygowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Waryńskiego 13, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Pozostałe postanowienia uchwały nr IX/113/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003 roku nie ulegają zmianie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/393/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (55 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2004.11.06 23:29:01
Liczba odwiedzin strony: 1791 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 06:45:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów