Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXVII/390/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2004 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Ustalić do celów planowania budżetu na 2005 rok stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zadań własnych gminy realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych, wg poniższego wykazu:

 1. roboczogodzina pracowników zieleni - 14,86 zł,
 2. roboczogodzina dyspozytora do akcji zimowej - 17,07 zł,
 3. roboczogodzina pracownika kąpieliska miejskiego - 13,81 zł,
 4. roboczogodzina kasjerki kąpieliska miejskiego - 11,90 zł,
 5. roboczogodzina pracownika stacji selektywnej zbiórki odpadów - 14,35 zł,
 6. maszynogodzina autobusu szkolnego - 1,76 zł,
 7. maszynogodzina zamiatarki ulicznej ZM 260 - 62,73 zł,
 8. maszynogodzina zamiatarki chodnikowej - 25,24 zł,
 9. maszynogodzina samochodu Żuk - 45,85 zł,
 10. maszynogodzina piaskarki - 68,33 zł,
 11. maszynogodzina ciągnika C-360 z przyczepą - 33,48 zł,
 12.  maszynogodzina ciągnika C-360 z pługiem - 30,02 zł,
 13. maszynogodzina ciągnika C-360 z rozrzutnikiem - 30,92 zł,
 14. maszynogodzina ciągnika C-360 z pługiem i rozrzutnikiem - 35,80 zł,
 15. maszynogodzina samochodu STAR 200 - 43,48 zł,
 16. stawka godzinowa ładowarki TO 28 poj. łyżki 2,2 m3 - 66,33 zł,
 17. stawka godzinowa pracy wózka widłowego - 26,63 zł,
 18. jednorazowe opróżnianie kontenera KP-7 z nieczystości stałych - zbiórka rzeczy zbędnych - 7 m3 - 59,23 zł,
 19. maszynogodzina wykaszarki spalinowej - 9,40 zł,
 20. maszynogodzina rębarki do gałęzi - 37,40 zł,
 21. maszynogodzina pilarki spalinowej - 11,78 zł,
 22. jednorazowe opróżnianie pojemnika selekcji 1100 l - 4,16 zł,
 23. oczyszczanie 1 m potoku Jamna - 30,28 zł,
 24. opróżnianie 1 szt. kosza ulicznego - 2,07 zł,
 25. oczyszczanie 1 m rowu - 22,21 zł,
 26. oczyszczanie 1 szt. wpustu ulicznego - 34,25 zł,
 27. cena przyjęcia 1 tony odpadów na stację przeładunkową - 70,12 zł,
 28. cena przyjęcia 1 tony odpadów na kompostownię - 29,96 zł,
 29. koszty wydziałowe działu zieleni (liczone od kosztów wytworzenia) - 14,00%,
 30. koszty wydziałowe działu selekcji (liczone od kosztów wytworzenia) - 12,40%,
 31. koszty wydziałowe transportu (liczone od kosztów wytworzenia) - 18,10%,
 32. koszty wydziałowe działu oczyszczania (liczone od kosztów wytworzenia) - 11,60%,
 33. koszty wydziałowe oczyszczania dróg mechanicznych (liczone od kosztów wytworzenia) - 12,60%,
 34. koszty wydziałowe działu Akcja Zimowa (liczone od kosztów wytworzenia) - 14,00%,
 35. koszty wydziałowe kąpieliska miejskiego (liczone od kosztów wytworzenia) - 7,20%,
 36. koszty wydziałowe autobusu "GIMBUS" (liczone od kosztów wytworzenia) - 10,60%,
 37. koszty wydziałowe Zakładu Przeróbki Odpadów (liczone od kosztów wytworzenia) - 20,00%,
 38. koszty ogólnozakładowe (liczone od kosztów wytworzenia i wydziałowych) - 20,50%.

§2

Powyższe stawki będą podlegały podatkowi VAT aktualnie obowiązującemu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy uchwały nr 184/XXXVIII/2004 Kolegium RIO z dnia 1.12.2004 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:47
Liczba odwiedzin strony: 1370 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 21:15:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów